Aleksander Kotulski                                                                                   dnia 13. 07.2020

ul. Lipowa 6

39-442 Chmielów

 

LIST OTWARTY DO PANA

PREMIERA MORAWIECKIEGO

 

Postanowiłem, na Pana ręce, złożyć wniosek racjonalizatorski, polegający na efektywniejszym wykorzystaniu miliardów złotych zainwestowanych przez rząd prawa i sprawiedliwości w 500 plus. Jak wiemy, 500 plus miało spowodować, że w Polsce miało się rodzić więcej dzieci. To jak wiemy, nie nastąpiło - osiągnięto jedynie zmniejszenie ubóstwa wśród najbiedniejszych. Mój wniosek racjonalizatorski polega na tym, aby zmniejszyć do minimum miliardy złotych na pierwsze dziecko (wprowadzając na przykład próg dochodowy), a środki w ten sposób ODZYSKANE przeznaczyć na dziecko trzecie, tak by było to przykładowo 2 tysiące złotych. W ten sposób cała kwota i tak wróci do kobiet mających dzieci, ale tym razem do tych, które zajmują się rodzeniem dzieci a nie tylko ciągłym mówieniem o nich.

A więc: dziecko pierwsze – 500 plus tylko dla tych z minimalnym dochodem

Dziecko drugie – 500 plus

Dziecko trzecie - 2000 plus

Dziecko czwarte – 500 plus i emerytura.

Dziecko piąte i każde następne - po 500 plus.

A teraz wyjaśniam dlaczego 500 plus nie zadziałało. Dlatego, że nie było elementu wiążącego pomiędzy dzieckiem drugim a dzieckiem trzecim. Gdyby nasi rządzący nie słuchali OSZOŁOMÓW krzyczących: „500 plus dla każdego dziecka”, czyli dla pierwszego dziecka a trochę pomyśleli i przeznaczyli miliardy złotych na dziecko trzecie, to z pewnością niejedna kobieta mająca dwójkę dzieci poważnie zastanowiłaby się nad tym czy nie mieć dziecka trzeciego. Bo wtedy miałaby 500 złotych na drugie, a gdyby zdecydowała się na trzecie to miałaby 2,5 tys. złotych, a stąd już tylko jeden krok do dziecka czwartego i minimalnej emerytury.

W miarę jak rosłaby inflacja, lub gdyby minimalna płaca wynosiłaby na przykład 3 tysiące złotych, to wówczas środki finansowe na trzecie dziecko powinny być adekwatnie podnoszone.

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                       Aleksander Kotulski

 

LOREM
LOREM
Na poniższej stronie chciałbym podzielić się z Państwem  swoimi przemyśleniami na różne tematy.
Życzę owocnej lektury ;)
MOJE 500+

Aleksander Kotulski

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet